IKC ontwikkeling

UN1EK heeft voor haar scholen, kindcentra en peuterspeelzalen criteria vastgesteld waar zij aan moeten voldoen voordat ze het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC’ mogen dragen.

UN1EK IKC

Bij UN1EK ligt de primaire focus op het integraal aanbieden van onderwijs en opvang. Daaruit vloeit voort dat wij ook een rol in de opvoeding van kinderen hebben. Deze komt niet alleen tot uiting in praktische zaken, maar ook in de manier waarop we met kinderen omgaan.

Vanuit onze visie en waarden en vanuit ons pedagogisch beleid sporen we kinderen aan tot ontwikkeling en daarbij werken we vanuit de overtuiging dat ieder kind van nature leergierig is. Samengevat werkt UN1EK vanuit de vijf O’s: een sterke samenhang in Ontwikkeling, Opvoeding, Opvang, Onderwijs en Ontspanning.

Criteria voor IKC’s van UN1EK

UN1EK heeft voor haar scholen, kindercentra en peuterspeelzalen criteria vastgesteld waar zij aan moeten voldoen voordat ze het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 0-13 jaar’ mogen dragen. Deze criteria gaan een stap verder dan de ‘Kwaliteitskaart brede scholen en integrale kindcentra’ van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen, waar we ons, samen met alle partners in onderwijs en opvang in de regio, aan committeren. Omdat niet alle IKC’s hele dagopvang kunnen bieden maar wel een doorgaande lijn hebben voor kinderen in de voorschoolse periode en kinderen in de schoolse periode, is al in 2017 besloten het kwaliteitslabel ‘UN1EK IKC 2-13’ toe te voegen aan de labels. Dit is in 2019 gehandhaafd.

De criteria voor IKC’s van UN1EK zijn:

  • één visie met christelijke identiteit en de 5 O’s: Ontwikkeling, Opvoeding, Opvang, Onderwijs en Ontspanning;
  • één doorgaande lijn met ten minste pedagogische, didactische en ondersteunende lijnen;
  • één integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 13 jaar (of 2 tot 13 jaar) met hele dagopvang (bij 0 tot 13 jaar), peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang;
  • één team, één taak, één integrale aansturing en één eindverantwoordelijke directeur IKC;
  • één communicatiestructuur (naam, huisstijl, communicatiemiddelen), één loket voor ouders en één ouderbeleid;
  • een onderscheidend UN1EK IKC-profiel, afgestemd op de wijk, met een innovatieve ambitie.

De criteria zijn uitgewerkt in sub criteria. Deze worden gehanteerd bij het beoordelen van de doorontwikkeling van de IKC’s en van de ontwikkeling van locaties tot IKC’s. Een interne auditcommissie voor het toetsen van de IKC criteria beoordeelt of een locatie voldoet en dus in aanmerking kan komen om zich IKC te noemen. IKC’s bieden een integraal aanbod en we geloven dat dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Ons motto is dan ook: Integraal aanbod loont.