Klachtverslag 2017

UN1EK opvang

Conform de wet- en regelgeving is UN1EK Kinderopvang en Peuterspeelzalen verplicht over ieder kalenderjaar een openbaar verslag uit te brengen over de klachten die, in het jaar waarop het verslag betrekking heeft, zijn gemeld, geregistreerd en behandeld.


In het verslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:

  • Beknopte beschrijving van de klachtenprocedure van UN1EK.
  • Wijze waarop UN1EK de procedure onder de aandacht brengt bij de ouders.
  • Aantal en aard van de behandelde klachten.
  • De strekking van klachten en de aard van de maatregelen.UN1EK onderwijs

Bij UN1EK onderwijs zijn In 2017 vier formele klachten behandeld. Eén klacht is voorgekomen bij de geschillencommissie. De klager is in het gelijk gesteld. Eén klacht is met behulp van juridische ondersteuning behandeld, één klacht was naar aanleiding van een schorsing. Eén klacht is volgens de reguliere werkwijze van de interne commissie behandeld en naar tevredenheid afgehandeld.